Algemene informatie

waar een wil is, is een weg

Via de Werkgever

Veel bedrijven hebben een persoonlijk budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (stressreductie, grenzen stellen, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met je leidinggevende in hoeverre coaching daar onder valt. De kans is aanwezig dat het bedrijf de kosten (gedeetelijk) op zich neemt. De declaratie wordt dan ter betaling aan de werkgever gestuurd. De inhoud van de gesprekken/sessies blijft tussen ons.

Arbodienst

Heb je werkgerelateerde klachten?
Met de arbodienst van je bedrijf kun je contact opnemen met de vraag of de werkgever de kosten geheel/gedeeltelijk voor een coachtraject vergoed? Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten op zich te nemen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of duurzame inzetbaarheid.

Verzekeraars

De meeste ziektekostenverzekeraars dekken de kosten niet. Er zijn echter uitzonderingen. Check jouw persoonlijke situatie.

ZZP-er of eigen bedrijf

Als je ZZP-er bent of een bedrijf hebt, kun je de kosten van het coachtraject opvoeren als bedrijfskosten. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten.
Voorwaarden hiervoor kun je vinden op de werbsite van de Belastingdienst.

Verhindering

Een afspraak afzeggen kan tot een werkdag van te voren. Daarna wordt er helaas voor jou een “no show” gerekend, welke gelijk staat aan het reguliere tarief van 1 uur (115,-).

© 2023 Overspanne
Website door OVK webdesign