Long Covid

WAT HEEFT MEN NODIG?

Hoe eerder de lichamelijk en geestelijke belastbaarheid in kaart is, hoe sneller je kunt starten met een op maat gemaakt stappenplan. Daarbij wordt het basisniveau van belastbaarheid opnieuw in kaart gebracht. Concreet betekent dat, wat is de belastbaarheid om de dag door te komen en ’s avonds niet geheel uitgeput te zijn. Als de belastbaarheid niet groter is dan de belasting is er ruimte voor groei.

WAT KAN IK VOOR DE PATIENT BETEKENEN?

Long-COVID overkomt je, alles wat eerder vanzelfsprekend was, is nu niet meer aan de orde. Ik help je graag in dit proces.

Ik coach je op herkenning, erkenning, acceptatie, coping. Ik informeer je over long-COVID en zorg, als je dat wilt, dat er kennis wordt gedeeld in directe omgeving. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor herstel. Hoe eerder je start met een op maat gemaakt stappenplan, hoe beter het resultaat.

Bovengenoemde onderdelen zijn een basis waaruit verder gewerkt wordt aan, hoe ziet je sociale kaart eruit, welke hulp heb je al, welke hulp is er nog nodig? Is de omgeving voldoende op de hoogte? Hoe ziet je bewegingspatroon eruit? Hoe ziet je eetpatroon eruit?

Allemaal voorwaarden die ook een grote rol spelen bij herstel.
Ik werk vanuit het model: positieve gezondheid.

WAT KAN IK VOOR DE WERKGEVER BETEKENEN?

Een medewerker hebben met long-COVID staat vaak voor een lang en intensief ziekteverzuim proces. Ik informeer u graag over wat long-COVID is.

Hoe eerder de werkomgeving op de hoogte is, hoe duidelijker de verwachtingen zijn. Dus werken aan herkenning, erkenning, acceptatie.
Daarnaast informeer ik u graag, binnen uw HR-team maar ook in teamverband, over wat de do’s en dont’s zijn bij re-integratie.
Hoe eerder je start met een op maat gemaakt stappenplan hoe beter het herstel.

Het creëren van bewustzijn en begrip hieromtrent, voorlichten, counseling en educatie helpt bij de re-integratie. Onbegrip vanuit de omgeving, onvoldoende kennis en afstemming bij behandelaars en het systeem van wet- en regelgeving maakt het er niet makkelijker op.

Herstellen en re-integreren = MAATWERK 
Ik werk vanuit het model: positieve gezondheid. 

Bel me 06-34906278 voor een vrijblijvend gesprek. Ik kom je graag verder op weg helpen!

© 2023 Overspanne
Website door OVK webdesign