'VERMINDERD WERKVERMOGEN' vergroot het risico van langdurige uitval

'VERMINDERD WERKVERMOGEN' vergroot het risico van langdurige uitval

Werkvermogen wordt omschreven als 'de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om te werken'.

Een goed werkvermogen draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Een medewerker met 'verminderd werkvermogen' zit langere tijd te piekeren of moet voortdurend inspanning leveren, om welke reden dan ook, om productief te zijn, hebben we lang niet altijd in beeld. Toch levert zo'n medewerker niet de productiviteit die je zou willen, maakt meer fouten, ervaart meer stress en verliest daardoor al snel onnodig veel energie. Dit fenomeen heet ook wel 'presenteisme'.

Presenteisme houdt in dat een medewerkers weliswaar aanweizg is op het werk, maar gezondheidsproblemen ervaart maar zich NIET ziek meldt!

Het risico bestaat met de huidige arbeidskrapte, toenemende financiele stress, hybride werken en met de groeiende populatie van parttime werkers dat dit fenomeen toeneemt.
DUS HAAL DE VITALITEITSCOACH IN JE ORGANISATIE IMMERS IS VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN.

Als er sprake is van blijvend verminderd werkvermogen dan hier DE PREVENTIE TIPS

 • Benut technologie. 
  We krijgen steeds meer te maken met robotisering en automatisering. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor medewerkres die blijvend verminderd inzetbaar zijn.
 • Denk niet in banen maar in taken.
  Het eerdere takenpakket is niet altijd meer haalbaar. Dus ga samen op zoek naar wat nog wel haalbaar is.
 • Wees flexibel in werktijden.
  Voor medewerkers met verminderde inzetbaarheid ishet extra van belang dat zij hun ewrk en prive goed in balans houden. Ga op zoek naar de mogeljkheden.
 • Train leidinggevenden.
  Het op tijd herkennen van signalen en het goede gesprek voeren, luisteren, begrip tonen en samen op zoek gaan naar wat wel werkt.
 • Benut diversiteit.
  Elke medewerker heeft zijn kwaliteitein, kennis en ervaring. Zet deze in.
 • Denk in kansen.
  De sterke punten benadering. Het benoemen van ieders talenten heeft een postief effect op medewerkerswelzijn.
 • Deel successen.
  Successen delen en het aanbod kenbaar maken, vergroot de kans dat medewerkers met verminderde inzetbaarheid actief naar mogelijkheden vragen.
 • Waak voor vooroordelen.
  Communicatie hierin is belangrijk. Vraag aan de medewerker zelf hoe de communicatie ingezet kan worden. 
 • De medewerker heeft zelf ook een verantwoordelijkheid.
  Van de medewerker mag je verwachten dat de werkzaamheden zo goed mogelijk ingezet worden zoals afgesproken. Regelmatig evalueren en tijdig aan de bel trekken als het niet meer passend is.

 

Naar het overzicht

© 2023 Overspanne
Website door OVK webdesign